Пресрелізи та блог

Моніторинг парникових газів: Softline готова створити необхідні інформаційні системи

Моніторинг парникових газів: Softline готова створити необхідні інформаційні системи

 • Перегляди: 3457
Блог
Екологія

З 1 січня 2021 року в Україні набуває чинності Закон України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів» (МЗВ). Його розроблено відповідно до зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію.

Зокрема мова йде про Директиву 2003/87/ЄС щодо створення системи торгівлі викидів парниковими газами.

З огляду на досвід та компетенції Softline готова запропонувати створення інформаційних систем для виконання процедур, пов'язаних з вимогами законодавства.

Основні положення Закону

Термін "Установка", який означає стаціонарний технічний об'єкт, джерело викидів парникових газів (ПГ), розміщене в межах одного промислового майданчика, контрольоване одним оператором, на якому здійснюється одна або декілька видів регульованої діяльності. Установка – це сукупність:

 • стаціонарного енергетичного та технологічного обладнання;
 • інфраструктури, включаючи складське господарство;
 • вимірювальних приладів;
 • технологічних процесів;
 • паливних та матеріальних потоків;
 • інформаційних систем обліку та технологічного контролю цих потоків.

"Оператор" — власник майнових прав на Установку (балансоутримувач обладнання) або інша особа, яка здійснює прямий, вирішальний, відповідальний, технологічний, економічний та управлінський вплив на функціонування Установки.

Система МЗВ розповсюджується на:

 • спалювання палива в установках, загальна номінальна теплова потужність яких перевищує 20 МВт (за винятком установок для термічного знищення (інсинерації) небезпечних або побутових відходів);
 • нафтопереробки;
 • виробництво коксу;
 • випалювання або спікання, в тому числі огрудкування (агломерація) металевої руди (зокрема, сульфідної руди);
 • виробництво чавуну або сталі (первинна або вторинна плавка), в тому числі безперервний розлив, продуктивність якого перевищує 2,5 тонни на годину;
 • виробництво або обробка залізовмісних металів (у тому числі феросплавів), якщо загальна номінальна теплова потужність агрегатів зі спалювання перевищує 20 МВт; устаткування для обробки залізовмісних металів включає, зокрема, прокатні стани, нагрівальні та відпалювальні печі, ковальське обладнання, ливарні, устаткування для покриття (плакування) та очищення (протравлення) поверхонь;
 • виробництво цементного клінкеру в обертових випалювальних печах, виробнича потужність яких перевищує 500 тонн на день, або в інших печах, виробнича потужність яких перевищує 50 тонн на день;
 • виробництво вапна або кальцинація доломіту або магнезиту в обертових випалювальних печах, виробнича потужність яких перевищує 50 тонн на день, або в інших печах, виробнича потужність яких перевищує 50 тонн на день;
 • виробництво азотної кислоти;
 • виробництво аміаку.

Моніторингу підлягають установки оператора, що занесені до державного реєстру установок відповідно до Плану моніторингу, затвердженого уповноваженим органом. Порядок здійснення моніторингу та звітності затверджується Кабінетом Міністрів України.

"План моніторингу" – документ, який детально описує всі технічні джерела та енергетично-промислові процеси, що спричиняють викиди парникових газів, метрологічне та лабораторне забезпечення, методологію розрахунку викидів, процедури управління та інше.

При здійсненні моніторингу оператор зобов'язаний забезпечити узгодженість звітності про викиди парникових газів зі звітністю про промислові викиди, а також з виробничим, бухгалтерським та податковим обліком матеріальних потоків.

Оцінка викидів парникових газів може здійснюватися за допомогою стандартних розрахункових методик, методом масового балансу, методом інструментального вимірювання (виміри мають бути підтверджені розрахунками).

За результатами моніторингу розробляється "Звіт Оператора", який підлягає верифікації.

На підставі інформації, зібраної під час верифікації, оператору видається верифікаційний звіт, який повинен містити висновок верифікатора за результатами верифікації. Верифікований звіт оператора подається уповноваженому органу у строк, встановлений законодавством.

Верифікація здійснюється "Верифікатором", акредитованим відповідно до вимог, установлених законодавством у сфері акредитації, національними стандартами з питань акредитації, гармонізованими з відповідними міжнародними та європейськими стандартами, а також іншими документами з питань акредитації, прийнятими національним органом України з акредитації, міжнародними та європейськими організаціями з акредитації.

Досвід Softline

28 травня 2008 року Кабмін України прийняв Постанову №504, якою було передбачено формування та ведення відповідно до статті 6 Кіотського протоколу Національного електронного реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів. Технічним партнером процедури у частині створення та забезпечення роботи Реєстру виступила компанія Softline.

Реєстр складається  з  програмно-апаратного  комплексу  та інформаційного  ресурсу,  який  містить відомості,  що подаються в електронній формі та на паперових  носіях  юридичними  особами  або фізичними  особами-суб'єктами  підприємництва, які здійснюють антропогенні викиди або абсорбцію парникових газів.

У 2017 році міжнародні партнери прийняли рішення щодо виконання Україною у повному обсязі вимог звітності у рамках першого періоду зобов’язань Кіотського протоколу.

Softline
Адреса:
Україна, 08341, Київська обл., Бориспільський р-н, село Вишеньки, вул.Велика набережна, будинок 11-А, приміщення 13
тел.: +38 044 323 00 80
email: info@softline.ua

Компанія

Основні послуги

Входить до:

Intecracy Group
Intecracy Group — об'єднання компаній, що працюють у сфері високих технологій, кожна з яких досягла високого рівня компетенції у своєму напрямку діяльності.