У Грузії реалізован перший успішний проект із застосуванням технологій BI

  • Перегляди: 234

Компанія Softline разом з компанією Softline Business Intelligence (SBI) успішно завершили роботи з проекту «Створення централізованої системи аналітичної звітності на базі аналітичної платформи MicroStrategy» у Міністерстві фінансів Грузії, під егідою Chemonics International Inc. (on behalf of USAID).

Обидві українські компанії мають значний досвід розробки систем інтеграції даних і впровадження систем класу Business Intelligence в різних галузях економіки. Реалізований проект у центральному державному органі Грузії ще раз підтвердив високу компетенцію компаній у цій галузі.

Контракт на створення системи аналітичної звітності для Міністерства фінансів Грузії був укладений в результаті перемоги компанії Softline Tbilisi (дочірня компанія Softline) у відкритому конкурсі в червні 2008 року. Відповідно до контракту, фахівці компанії Softline виконали інтеграцію даних із внутрішніх і зовнішніх розрізнених джерел у централізованому сховищі даних, а фахівці SBI встановили та розробили на базі аналітичної платформи MicroStrategy централізовану систему аналітичної звітності. Створена система дозволяє одержувати регламентовані звіти у формі, затвердженій Міністерством. Користувачам системи надається набір попередньо налагоджених форм аналітичних звітів дохідної частини бюджету, зокрема, для аналізу податкових і неподаткових доходів, грантів та інших надходжень у розрізах регіонів, інспекцій тощо. В рамках проекту була виконана адаптація базового програмного забезпечення, встановлення й конфігурування системи, були проведені інтеграційні роботи та навчання фахівців Міністерства фінансів і USAID, надана технічна підтримка в експлуатації аналітичної платформи. Для підвищення ефективності роботи із системою була проведена локалізація інтерфейсу кінцевих користувачів.

На думку співробітників Міністерства фінансів, впровадження аналітичної системи забезпечило високу оперативність підготовки звітів, прозорість аналізу зведених показників, підвищило ефективність роботи співробітників у цілому.